Wat ik doe, hoe ik denk, wat ik leef

Hier staan mijn belangrijkste waarden op een rij. Waarden die ten grondslag liggen aan mijn denken en doen. Om jou een beeld te geven van mijn werkwijze en mentaliteit.

  • Ontmoeten: alles wat zin heeft en zin geeft, ontkiemt in de ontmoeting met jezelf en met de ander. In het 'tussen'.
  • Transparante intenties en communicatie: open, constructief en oprecht.
  • De bereidheid om te raken en geraakt te worden.
  • Ondernemend leren: experimenteren en al doende leren.
  • Rijkdombewustzijn: de perfectie zien in de imperfectie. Dingen zijn zoals zij zijn. Niets is op zichzelf een 'probleem'.
  • Verantwoordelijkheid nemen in het hier en nu: om te beginnen JA zeggen tegen de werkelijkheid zoals die is. En dán doen wat je kunt, wat je wilt en wat je gelooft.
  • Commitment en presentie: het aangaan met elkaar, ook als het moeilijk is of ongemakkelijk.
  • Creatiementaliteit: ruimte scheppen en krachten mobiliseren.
  • Duurzame relaties en resultaten: waarde toevoegen voor nu én dan.
  • Integraliteit: alles ontstaat in samenhang. Alles bestaat in samenhang. Onderscheiden kan, afscheiden is een illusie.
Naar meer info over mij en mijn samenwerkingspartners >