Voorbeelden waarin mijn visie op cohesie vorm krijgt

Cohesie ontstaat daar waar relaties tot stand komen. Co-creatie in het maatschappelijke veld leidt tot samenhangende visies, aanpak en verbinding tussen betrokkenen.

  • Co-creatie met bestuurders in overheid en bij maatschappelijke organisaties. Doel is het ontwikkelen van een integrale visie en aanpak gericht op wezenlijke vragen bij specifieke doelgroepen.
  • Co-creatie met geĆ«ngageerde burgers: denktanks Sociale Cohesie in Amsterdam en andere grote steden zijn voorbeelden van een dergelijk co-creatie-proces. Prominente en succesvolle burgers zetten zich met inbegrip van hun netwerk en faciliteiten in voor maatschappelijke ontwikkelingen in de stad gedurende een langere periode.
  • Professionaliseringstrajecten voor ambtenaren, regisseurs/ participatiemakelaars: grondige leertrajecten waarin deelnemers zich bekwamen in de nieuwe rol van de overheid. Centraal staan: integraal denken en handelen, duurzame interventies, ondernemerschap en verdiepen van relatie met de stakeholders (netwerken). Onderdeel van programma is initiĆ«ren van een traject 'mobiliseren van maatschappelijk potentieel'. Oprichting en installatie van denktanks Sociale Cohesie dient als voorbeeld en een mogelijk traject.
  • Advisering van bedrijven die op structurele wijze hun maatschappelijke ondernemerschap vorm willen geven.
  • De kracht van diversiteit: begeleiding van organisaties in het benutten van diversiteit. Van beleidsvorming tot verankering in de organisatiecultuur.
< Terug naar vorige pagina over cohesie