'There is no power for change greater than a community discovering what it cares about.' (Margaret Wheatley)

Levende systemen ontwikkelen zich leminiscatisch. Onze samenleving dus ook. De 21ste eeuw, is de eeuw van de integraliteit en van de duurzaamheid. Ons bewustzijn reikt verder dan alleen onze individuele belangen. 'Voorbij de dikke ik', Zijn we Ruimer en Zien we Meer. Natuurlijke samenhang wordt zichtbaar en geeft ons een perspectief om verder dan gefragmenteerde visies en gescheiden vormgevingen te gaan. Onderdeel zijn van het groter geheel en als zodanig handelen, is waar het hier omgaat. Als burgers worden we ons bewuster van onze medeverantwoordelijkheid voor de samenleving.

Relaties als bouwstenen van onze globale samenleving

Maatschappelijke organisaties worden doordrongen van de noodzaak van samenwerking met hun partners. En gaan, op zoek naar hun toegevoegde waarde, meer in gesprek met degenen waar het om gaat. Overheidsinstanties verkennen hun nieuwe rol als initiërend, verbindend en faciliterend. Als medeverantwoordelijk voor de samenleving. Vanuit appreciatie en appelerend aan het maatschappelijk potentieel (van de burgers, gemeenschappen en instellingen). Voorbij de wetgeving en handhaving ervan.
Samenhang is niet maakbaar. Hij ís er al. Die moeten we alleen zien, daarop voortborduren én versterken.

Benieuwd hoe de visie van Farida Farhadpour op cohesie vorm krijgt? >