Situaties waarin mijn gedachtegoed van co-creatie wordt toegepast

Mijn expertise van co-creatie processen kan op verschillende manieren worden ingezet bij groepen en in organisaties. Hieronder vind je mogelijke toepassingen daarvan.

  • Cirkels van co-creatie:een vernieuwende aanpak waarin deelnemers de wetmatigheden van co-creatie eigen maken. Dergelijke leertrajecten leiden tot baanbrekende veranderingen in het denken, doen en het totale zijn van deelnemers en de context waarin zij werken. Mogelijke toepassingen binnen organisaties zijn leiderschapsprogramma's, teamontwikkeling, integrale organisatieontwikkeling, professionaliseringstrajecten.
  • Open inschrijving Cirkels van co-creatie: voor mensen met soortgelijke vragen. Bijvoorbeeld voor topvrouwen of topmannen.
  • Transformeren van overlegstructuur en –cultuur via het concept 'Stop met vergaderen, begin met co-creatie'. Beginnend met een herwaardering van bestaande overleggen en resulterend in 'Real meetings'. Samenkomsten die werkelijk bijdragen aan het realiseren van de missie van de organisatie.
  • Stroomlijnen van bedrijfsprocessen door zelf mee te werken als co-creator. Bijvoorbeeld bij inrichting van nieuwe werkprocessen, op gang brengen van stagnaties en/of een grote omwenteling.
  • Sectorgeboden co-creatie: Bijvoorbeeld in organisaties uit de zorg, het onderwijs en kunst- en cultuursector of bij branche-organisaties. Doel is wezenlijke vraagstukken in diverse contexten grondig te beantwoorden in co-creatie met experts en betrokken organisaties.
< Terug naar de vorige pagina over co-creatie